CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA

je onemocnění, které je velkým socioekonomickým problémem dnešní doby. Řadí se mezi tzv. civilizační choroby. Každý rok postihne toto onemocnění přibližně 40 000 obyvatel. Až 40% ze všech postižených na toto onemocnění do jednoho roku umírá, a proto je i 3. nejčastější příčinou úmrtí v ČR. Z nemocných, kteří CMP přežijí, se téměř polovina následně potýká s velmi těžkým postižením.

analysis-4

zdroj: www.fyzioklinika.cz/clanky-o-zdravi/cevni-mozkova-prihoda-cmp

Co je CMP?

Cévní mozková příhoda (CMP, též ictus, iktus, mozková mrtvice nebo mozkový infarkt) je náhle se rozvíjející postižení určitého okrsku mozkové tkáně vzniklé poruchou jejího prokrvení. K této poruše může dojít buď na podkladě uzávěru mozkové tepny (tzv. ischemická CMP), nebo na podkladě krvácení z mozkové cévy (tzv. hemoragická CMP). Cévní mozková příhoda je akutní stav, vyžaduje neodkladnou lékařskou pomoc. Včasné rozpoznání a okamžitý transport do specializovaného centra je nutný pro zachránění pohyblivosti a řeči pacienta. Během jedné minuty odumírají miliony buněk, doprava, diagnostika a léčba na sebe musí navazovat v minutách. Pokud se jedná o krevní sraženinu a její rozpouštění začne do 60 minut po vzniku příznaků, pacient má 70% naději na úplné uzdravení.

analysis-3

zdroj: www.internimedicina.cz/pdfs/int/2002/06/10.pdf

photo-camera

Obr. Krevní sraženina ucpala cévu a způsobila ischemii
zdroj: www.goo.gl/hLunMK

Statistika

Počet výjezdů z důvodu CMP v České republice:

2015
2016
2017
analysis-4

zdroj: www.azzs.cz/dokumenty/zzs-cr-v-cislech/

Příznaky

Rychlé rozpoznání přicházející mozkové příhody je kritické.Trefně pojmenovaná metoda FAST slouží k rychlé identifikaci příznaků. 

Face

Požádejte nemocného, aby se usmál a ukázal zuby. U člověka s mozkovým infarktem může dojít k poklesu ústního koutku. Ústní koutky nejsou u postiženého symetrické.

Požádejte nemocného, aby natáhl ruce před sebe a otočil je dlaněmi dolů. U člověka s mozkovým infarktem ochrnutá končetina obvykle rychle klesá.

Arm

Speech

Požádejte nemocného, aby řekl jednoduchou větu, například "Starého psa novým kouskům nenaučíš." Nebude toho pravděpodobně schopen, nebo bude slova komolit.

Nyní je opravdu podezření na mozkovou příhodu. Je čas co nejrychleji zavolat lékařskou pomoc.

Time

analysis-3

zdroj: www.fyzioklinika.cz/clanky-o-zdravi/cevni-mozkova-prihoda-cmp

První pomoc

V případě intenzivnějšího průběhu cévní mozkové příhody, kdy postižený člověk může upadnout do bezvědomí, jej uložte do boční stabilizované polohy, uvolněte mu dýchací cesty a teprve poté přivolejte záchranku. Pokud nedýchá, začněte s resuscitací, a ujistěte se také, že není zraněný nebo nekrvácí. Pozor, při ukládání do stabilizované polohy postiženému nikdy nezvedejte nohy výš než tělo! Zvýšil by se tím nitrolebeční tlak, cožby vedlo ke zhoršení případného krvácení do mozku a mohlo skončit i úmrtím.

Pokud u někoho objevíte některý z výše popsaných příznaků, je potřeba ihned začít jednat. Poskytnutí první pomoci v tomto případě spočívá v podstatěv tom, že okamžitě zavoláte záchranku, která postiženého přepraví do nemocnice.

Situaci rozhodně nepodceňujte ani při velmi lehkém průběhu! Včasnou léčbou můžete předejít dalšímu projevu onemocnění, který již může být daleko silnější a způsobit závažnější následky. Proto i v případě lehkých příznaků, které rychle ustoupí, navštivte lékaře a požádejteo vyšetření.

analysis-4

zdroj: www.internimedicina.cz/pdfs/int/2002/06/10.pdf

photo-camera-2

Obr. Zotavovácí poloha postiženého
zdroj: http://www.slideplayer.cz/slide/1998936

ambulance

155

ihned volejte ZZS!

Při čekání na odbornou pomoc pokračujte dle následujicích kroků.

number-one-in-a-circle (1)

Zavádíme stabilizovanou polohu

Jako první je nejdůležitější zavést stabilizovanou polohu postiženého pacienta.

number-two-in-a-circle (1)

Nepodávat žádné léky

Bez rady záchranářů či lékařů nepodáváme žádné léky.

number-three-in-a-circle (1)

Zaznamenat  čas

Zaznamnáme čas projevení prvních příznaků pro informování lékařů.

O MNĚ

Eliška Mocová

Tyto stránky slouží k informování veřejnosti o problému CMP, jak identifikovat mozkovou příhodu a jak se v takovém případě zachovat. Projekt vznikl jako součást absolventské práce na Vyšší odborné škole Mills, obor zdravotnický záchranář.

Close Menu